Որքա՞ն է տևում հետվիրահատական շրջանը:

Հիվանդը կլինիկայում մնում է 1 օր, ապա` հեմոստատիկ սպունգը հեռացնելուց հետո` դուրս է գրվում:
Երկու վիրակապություն անցկացվում են շաբաթը մեկ անգամ և տևում են 5-10 րոպե:
Վերականգնման ամբողջ շրջանը տևում է 2 շաբաթ: