Նվեր Ռուսաստանից` փոստով

Այսօր Ռուսաստանի փոստով ծանրոց է եկել, իսկ ներսում`այդ հրաշքը:  
Շնորհակալություն իմ այցելու Մարիին smiley

Նվեր Ռուսաստանից` փոստով  )