Նվեր Ուկրաինայից )

Այցելու և միաժամանակ գործընկերը ինձ նվիրել է սքանչելի հուշանվեր

Այցելու և միաժամանակ գործընկերը ինձ նվիրել է սքանչելի հուշանվեր