Ինչո՞վ է ռինոպլաստիկա տարբերվում սեպտոպլաստիկայից:

Ռինոպլաստիկայի ժամանակ փոփոխվում է քթի ձևը, սեպտոպլաստիկայից հետո վերականգնվում է միայն քթային շնչառությունը:

Շատ դեպքերում այս երկու վիրահատությունները համակցված են և իրականացվում են միաժամանակ: