Ե՞րբ է անցնում այտուցվածությունը վիրահատությունից հետո:

Այտուցների մեծ մասը (մինչև 70-80%-ը) անցնում է երկրորդ շաբաթվա ավարտին:
Մնացած այտուցները անցնում են շատ անհատապես, միջինը 1-ից մինչև 6 ամիս:

Երկրորդական վիրահատությունից հետո այտուցները կարող են մնալ մինչև 1-1,5 տարի: